REGENERÁCIA PODPERNÝCH A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Jeden z najčastejších problémov vyskytujúcich sa v bazénových objektoch je korózia nosnej konštrukcie a spájacích materiálov. Naša firma vykonáva úplnú obnovu týchto elementov a to od odstránenia zdroja korózie, výmenu spájacích elementov až po zabezpečenie povrchu špeciálnym antikoróznym náterom.