Pozývame vás, aby ste sa zoznámili s podrobným radu spoločností v kartách:

       Predaj  Revizie a Oprawy

Sluzba

Naša ponuka nemá statický charakter, snažíme sa neustále rozvíjať, testovať a aplikovať nové technológie, služby a predstavovať inovatívny sortiment. Realizujeme štandardné aj netypické projekty, preto v prípade, že nájdete to, čo Vás zaujme, neváhajte nás kontaktovať.

Na Vaše prianie Vám môžeme pomôcť s vašim budúcim projektom. Máme v tejto oblasti skúsenosti a možnosti vďaka spolupráci s mnohými firmami. Veľmi radi zrealizujeme „skomplikovane“ projekty – vďaka nim sa môžeme rozvíjať a zvyšovať cenu našich služieb. Snažíme sa maximálne rozširovať rady našich odberateľov. Pracujeme v Poľsku a za hranicou.

 

Spoločnosť "LamSerwis" vykonáva:
• Technické prehliadky tobogánov, plošín znižujúcich hĺbku plaveckých tratí aj iných zariadení a bazénových atrakcií zhotovených z polyesterového skleného laminátu.
• Odhaľovanie vád a porúch v štruktúre laminátu 
• Posudky a hodnotenie technického stavu výrobkov vyhotovených z laminátu 
• Servis a oprava rôzneho druhu povýrobných a prevádzkových vád a porúch 
• Školenie zamestnancov v rozsahu prevádzky a technických prehliadok zariadení a výrobkov z laminátu 
• Regenerácia a obnova zariadení a výrobkov z laminátov
• Odhad a kalkulácie týkajúce sa technických prehliadok, servisu a výmeny dielov zariadení zhotovených z laminátu 
• Technologický a kvalitatívny dozor nad zhotovením, servisom a prevádzkou tobogánov aj iných výrobkov z umelých hmôt 
• Rýchle opravné zásahy vďaka ktorým sú objekty prevádzkované 
• Spoločnosť "lamserwis" na špeciálnu objednávku vykonáva technické prehliadky, servis a iné opravné služby iných výrobkov z polyesterového skleného laminátu.

Ponuka sa týka tobogánov a iného typu dielov bazénového vybavenia:
 
• Vnútorné opravy sklzu tobogánov:
         – odstraňovanie škrabancov a prasklín, ktoré vznikli prevádzkovaním  
         – odstraňovanie prasklín na lamináte a úbytkov ohrozujúcich zdravie užívateľov 
• Obnova náteru tobogánov:
          – náter vonkajších dielov z laminátu 
          – náter podpernej konštrukcie tobogánov 
          – zabezpečenie atraktívneho lesku na vonkajšej ploche 
• Zlepšenie kvality sklzu tobogánov:
          – zlepšenie komfortu prevádzkovania odstránením nepríjemných posunov medzi dielmi  
          – tesnenie spojov medzi dielmi a odstraňovanie vytekania 
          – leštenie (zabezpečenie lesku)
          – opráva a vykonanie bezkontaktných spojov
• Dlhodobá ochrana vonkajšej plochy tobogánov prostredníctvom špeciálnych ochranných lakov 
• Technické prehliadky a servisy vodných inštalácií a napájacích zariadení 
• Technická prehliadka a regulácia podpernej konštrukcie tobogánov a spojovacích dielov ako napr. skrutky a spoje
• Sezónna montáž a demontáž tobogánov 
• Celková oprava tobogánov 
• Zváranie dielov oceľových konštrukcií (čierna oceľ, nehrdzavejúca oceľ)
• Technické prehliadky a hodnotenie technického stavu elektrických inštalácií 
• Hodnotenie technického stavu podpernej konštrukcie tobogánov 
• Vybavenie zákazníka prostriedkami a zariadeniami pre údržbu a drobné opravy dielov z laminátu 
• Školenie technických pracovníkov v oblasti prevádzky a kontroly kvality prevádzkovaných zariadení 
• Iné neštandardné práce po dohode so zákazníkom