DOPADOVÝ BAZÉN

Brzdiace vane sú veľmi dôležitým elementom toboganu a majú rozhodujúci vplyv na bezpečnosť používateľov. Pri kontrole objektov sa veľmi často stretávame so zle naprojektovanými brzdiacimi vaňami – efektom čoho je nadmerné striekanie vody alebo typické problémy prítomné v bazénovom prostredí akými sú osmóza, nekvalitná farba, pretekanie, puknutia atď.

Riešením týchto problémov môže byť využitie našich servisných služieb alebo v krajnom prípade, výmena vane na novú. V ponuke máme niekoľko typov vaní zabezpečujúcich úplnú bezpečnosť pre šmýkajúcich